Vreau sa fac cunostinta cu o domnisoara din Drobeta Turnu Severin

Creeaza-ti cont

Severin Shopping Center

Pentru asociati codul CAEN trebuie sa fie corespunzator activitatii pe care o realizeaza in cadrul contractului. In cazul asocierii, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza. In cazul asocierii, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Se va prezenta Formularul nr.

1 Vizitatori site-ului centrului comercial

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale doc. Nota: Suma solicitata poate fi imobilizata pentru realizarea contractului în cazul în care oferta depusa este desemnata câstigatoare.

publi24 tg jiumatrimoniale femei vaduve care cauta barbati in fălticeni

In cazul unei asocieri, cerinta poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. Se vor prezenta documente doveditoare emise de institutiile bancare sau alte institutii financiare, în original. Nota: Capacitatea economica si financiara a operatorului economic sau a grupului de operatori economici, poate fi sustinuta si de un tert, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.

Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.

Būvdarbi - 406869-2014

Operatorul economic sau grupul de operatori economici care beneficiaza de sustinerea capacitatii economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm Formularul nr. Sustinatorul va prezenta Formularele nr. Nivel uri minim e necesar e : Prezentare documente. Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, conform art.

Dezbateri parlamentare

Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada, locul executiei lucrarilor si se precizeaza daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, lista din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfarsit lucrari similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 28 RON fara TVA, executate la nivelul a minim 1 unu maxim 5 cinci contracte.

Experienta similara se raporteaza la data limita stabilita prentru depunerea ofertelor.

barbat singur caut femeie femei sexy din București care cauta barbati din Sibiu

Cerinta 2: Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere. Se va complete Formularul nr. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: — 1 sef santier cu studii superioare în specialitatea constructii drumuri si poduri; — 1 responsabil tehnic cu executia RTE — constructii drumuri si poduri — 1 responsabil cu controlul calitatii lucrari de drumuri ; — 1 inginer topograf; a pentru sef santier — persoana de conducere responsabila direct de indeplinirea contractului care trebuie sa aiba pregatire in domeniul constructiilor de drumuri, respectiv, sa fie absolvent al unei Facultati de constructii — specializare Cai Ferate, Drumuri si Poduri.

Se va prezenta CV — Formular nr.

Matrimoniale valcea pentru casatorie barbat cu singur care sta cu parjntii popesti bihor

Se va prezenta CV-Formular nr. Formular nr.

dating paraćin bară de linkuri de sus fete frumoase din Iași care cauta barbati din București

Cerinta 3: Informatii privind masurile de protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari conform art. Declaratie privind protectia mediului; Se va vreau sa fac cunostinta cu o domnisoara din Drobeta Turnu Severin Formularul nr.

Cerinta 4: Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Prin urmare, ofertantul va declara pe propria raspundere prin Formular nr. Cerinta 5: Informatii privind partea din contract pe care operatorul are, eventual intentia sa o subcontracteze.

Drobeta Turnu Severin SpeedUp

In cazul in care exista subcontractanti, acestia se vor identifica conform art. Operatorii economici participanti la procedura femei pentru barbati nova varoš prezenta:- Formularul nr. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Formularul nr.

Domnul Adrian Năstase: Vă mulţumesc. Aş spune chiar mai mult, Senatul în ansamblul său s-a pronunţat în acest sens, deci nu numai Comisia juridică. Domnule Ştirbu, vreţi să mergeţi în loja rezervată pentru comisii. Deci, Senatul, în ansamblu s-a pronunţat în favoarea acestei soluţii. Este vorba de o comunicare pe care am primit-o de la Senat şi în care se arată că Senatul în şedinţa din 16 aprilie, a luat în dezbatere Legea partidelor politice, ca urmare a obiecţiei de neconstituţionalitate, a admiterii ei de către Curte, şi în urma votului, Senatul a hotărât eliminarea din cuprinsul art.

Sustinatorul va prezenta Formular nr. Nota: Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului; — se solicita ca ofertantul sa detina sistemul de Management al calitatii certificat conform standardului EN ISO sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, corespunzator activitatilor care alcatuiesc obiectul contractului.

femei singure din Iași care cauta barbati din Sibiu caut femeie singura timisoara

Nivel uri minim e necesar e :.

Ațiputeafiinteresat